ประเภทของรายวิชา

ปวช. 
 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 วงจรไฟฟ้า 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
ปวส. 
 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 โรงต้นกำลังไฟฟ้ารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เครื่องกลไฟฟ้า 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เครื่องกลไฟฟ้า 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
วิชาปรับ (ม.6) 
 เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ